Posiedzenie naukowe Oddziału terenowego PTM w Warszawie 8.06.2017


Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów serdecznie zaprasza na kolejne posiedzenie naukowe Oddziału, które odbędzie się w dniu 8 czerwca br. (czwartek) o godz. 15:00, w sali 103B Wydziału Biologii UW.

Jednocześnie Zarząd Oddziału Warszawskiego PTM informuje, że sesje wykładowe towarzyszące poprzedniemu (27 kwietnia br.) i najbliższemu posiedzeniu Oddziału składają się na szkolenie pn.: „Molekularne podstawy patogenności prątków gruźlicyKryzys antybiotykoterapii – czy koniec antybiotyków?”, za udział w którym Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przyznaje 4 punkty edukacyjne. (Uchwała KRDL w tej sprawie – w zał.).

Szczegóły spotkania PTM Oddział w Warszawie

Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty

Członkowie wspierający Członek Złoty

Członek Srebrny

Członek Srebrny

Członek Srebrny

Członek Srebrny

Członek srebrny

Członek srebrny

Członek wspierający zwyczajny

Członek wspierający zwyczajny