II Ogólnopolska konferencja „Działania przeciwdrobnoustrojowe”, Bydgoszcz 2017


UWAGA – ZMIANA DATY KONFERENCJI NA 9 GRUDNIA 2017!

W dniu 9 XII 2017 roku w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz ze Stowarzyszeniem „Rozwój Mikrobiologii” organizują II Ogólnopolską Konferencję „Działania przeciwdrobnoustrojowe”.


Pragniemy spotkać się w szerokim gronie specjalistów, aby poznawać nowe możliwości, jak również ograniczenia działań przeciwdrobnoustrojowych oraz zagrożenia wynikające z obecności drobnoustrojów, będące wyzwaniem dla współczesnej medycyny, farmakologii, kosmetologii, higieny, epidemiologii i mikrobiologii.
Tematyka Konferencji adresowana jest nie tylko do osób zajmujących się dezynfekcją i sterylizacją, ale także do osób związanych z produkcją żywności, leków, kosmetyków, mikrobiologów różnych specjalności oraz diagnostów laboratoryjnych, immunologów i lekarzy.
Planujemy, przy wsparciu prelegentów, poruszyć zagadnienia związane ze stosowaniem środków oraz technik mikrobiobójczych (w tym rozwiązań innowacyjnych) oraz z powstawaniem oporności na te środki wśród drobnoustrojów. Zamierzamy również przedstawić to zagadnienie w aspekcie prawnym.
Działania przeciwdrobnoustrojowe to także stosowanie antybiotyków, dlatego planujemy poświęcić uwagę nowym antybiotykom oraz możliwościom nowych zastosowań antybiotyków znanych od dawna.
Wśród wiodących tematów Konferencji pojawią się również tematy dotyczące działań obronnych organizmu człowieka przed zakażeniami oraz znaczenia drobnoustrojów w innych zagrożeniach dla zdrowia człowieka (m. in. w chorobach nieinfekcyjnych).
Powyższe zagadnienia będą omawiane w aspekcie klinicznym, diagnostycznym i prewencyjnym. Planujemy szereg sesji tematycznych i plakatowych. Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału.
Szczegółowe informacje dotyczące nadsyłania zgłoszeń wystąpień ustnych i plakatowych zostaną przedstawione w Komunikacie I.
Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału!!!

Z poważaniem,
prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska
Kierownik
Katedry i Zakładu Mikrobiologii
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prezes Stowarzyszenia „Rozwój Mikrobiologii”

 


Komunikaty oraz szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdą Państwo:
– na stronie internetowej Katedry i Zakładu Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
https://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-farmaceutyczny/jednostki-wydzialowe/katedra-i-zaklad-mikrobiologii.html
– na stronie internetowej Stowarzyszenia „Rozwój Mikrobiologii” (strona w budowie)
www.rozwojmikrobiologii.pl
O kontakt w związku z Konferencją prosimy:
– na adres e-mail: 2.okdp@cm.umk.pl
– pod numerem tel. 52 585 44 80

Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty

Członkowie wspierający Członek Złoty

Członek Srebrny

Członek Srebrny